Surah’s

“Ya Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki

dan Engkau mencabut kerajaan daripada orang yang Engkau kehendaki

Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan hinakan orang yang Engkau kehendaki

Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa ke atas segala sesuatu

Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam

Engkau keluarkan yang hidup daripada mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup

Dan Engkau memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab”

( QS Ali’Imran)

Semoga ianya bermanfaat kepada semua yang membaca, memahami dan menghafaznya Amin

Setiap surah mempunyai fadhilat dan pelbagai rahsia tersembunyi

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Waqi’ah

Surah Al-Mulk

Surah  Al-Dukhan

Surah Al-Sajdah

Yassin

Surah Al-Kahfi

Al-Ma’thurat

Al-Fatihah

Al-Baqarah, 2 :1-5

Al-Baqarah, 2 :225-257

Al-Baqarah, 2 :284-286

Al-Imran, 3 :2

Al-Taha, 20: 111-112

Al-Taubah, 9: 129

Ak-Isra’, 17 : 110-111

Al-Mu’minun, 23: 115-118

Al-Rum, 30: 17-26

Al-Qhafir, 40: 1-3

Al-Hashr, 59: 22-24

Al-Zalzalah, 99: 1-8

Al-Kafirun, 109: 1-6

Al-Nasr, 110: 1-3

Al-Ikhlas, 112: 1-4

Al-Falaq, 113: 1-5

Al-Nas, 114: 1-6

Sumber rujukan dari Buku Surah-surah Pilihan & Amalan Para Solihin

Terbitan Karya Bestari SDN BHD

Allahumma Yassir Wala tu'assir
"Share this"